Yukina Kobayashi

名古屋私立菊里高校音楽科、東京音楽大学卒業。

アーティストサポート等で活動しながら、自身のバンド、ユニットでも演奏。